Esenyurt Muhasebe

Esenyurt Muhasebe

Esenyurt Muhasebe Hizmetlerimiz

Esenyurt muhasebe hizmetimiz aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır ;

 • Muhasebe İşlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Vergi Mevzuatına Uygun Olarak Yapılması
 • Muhasebe Sistemi’nin Kurulması ;
  Organize Edilmesi, Danışmanlık ve Kontrol Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

 • Dönem Sonu Mali Tabloların Hazırlanması

 • Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin Hazırlanması,
  Elektronik Ortama İletilmesi

 • Personel Maaş Bordrolarının Hazırlanması ve Kontrolü

 • Bordro ve Hesap Pusulalarının İletilmesi

 • SGK Bildirgelerinin Düzenlenmesi

 • İşyeri SGK Tescil İşlemlerinin Yapılması

 • İşten Ayrılan Personel İçin İhbar ve Kıdem Tazminatı Tutarlarının Hesaplanması

 • İşe Giriş ve Çıkışlarda Kanuni Bildirimlerin Yapılması

 • Resmi Kurumlara Verilmesi Gereken Her Türlü Bildirge ve Formların Hazırlanması

misyonumuz

Esenyurt Muhasebe Hizmetimizin Kapsamı

Esenyurt muhasebe, esenyurt mali müşavir, esenyurt denetim, esenyurt danışmanlık, esenyurt eğitim, esenyurt belgelendirme hizmetlerimiz aşağıda yer alan mahalleri kapsamaktadır ;

 • Akçaburgaz Mahallesi
 • Ardıçlı Mahallesi
 • Atatürk Mahallesi
 • Cumhuriyet Mahallesi
 • Esenkent Mahallesi
 • Fatih Mahallesi
 • Güzelyurt Mahallesi
 • İncirtepe Mahallesi
 • İnönü Mahallesi
 • İstiklal Mahallesi
 • Mehterçeşme Mahallesi
 • Merkez Mahallesi
 • Namık Kemal Mahallesi
 • Örnek Mahallesi
 • Pınar Mahallesi
 • Saadetdere Mahallesi
 • Sanayi Mahallesi
 • Talatpaşa Mahallesi
 • Yenikent Mahallesi
 • Yeşilkent Mahallesi

Esenyurt Denetim Hizmetlerimiz

Esenyurt denetim hizmetimiz aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır ;

 • Bağımsız Denetim
 • Mali Tablolar Denetimi
 • İç Denetim ve Raporlama
 • Hata Hile Usulsüzlük Denetimi
 • Şirket Alımlarında, Devir ve Birleşmelerinde Denetim ve Raporlama
misyonumuz

Esenyurt Danışmanlık Hizmetlerimiz

Esenyurt danışmanlık hizmetimiz aşağıdaki mahalleri kapsamaktadır ;

 • Mali Müşavirlik
 • Vergi Planlaması
 • Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları Danışmanlığı (Teşvik,İstisna ve Muafiyetler)
 • Vergi İnceleme ve Denetim Süreci Danışmanlığı
 • Vergi Uyuşmazlıkları (Vergi Davaları)
 • Vergi Uzlaşmaları
 • Vergi İade İşlemleri (KDV, ÖTV, Gelir Vergisi)
 • Yabancı Sermaye Mevzuat ve Uygulamaları , Yabancı Sermaye Yatırımları ve Mali Danışmanlığı
 • Yabancı Uyruklu Şahısların / Şirketlerin Vergi Uygulamaları
 • Kuruluş İşlemleri (Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket, Şube, İrtibat Bürosu ve Temsilcilik Kurulması)
 • Devir,Bölünme ve Birleşmeler,Değerleme ve Şirket Tasfiyesi
 • Ana Sözleşme Değişiklikleri, Genel Kurul Toplantıları
 • İhracat, İthalat, Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Destek ve Teşvik Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı

Esenyurt Belgelendirme Hizmetlerimiz

Esenyurt belgelendirme hizmetimiz aşağıda yer alan hizmetleri kapsamaktadır ;

 • Yabancıların Çalışma İzinleri
 • Kapasite Raporu
 • Yerli Malı – Türk Malı Belgeleri
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Gıda Sicil Üretim İzni
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları,İzin İşlemleri
misyonumuz

Esenyurt Eğitim Hizmetlerimiz

Esenyurt eğitim hizmetimiz aşağıda yer alan mahalleri kapsamaktadır ;

 • Başakşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Merkezinde KOBİ ve Girişimcilere Yönelik Eğitimler
 • Şirketlerin Muhasebe ve Finans Departmanlarına Yönelik Eğitimler
 • Çeşitli Dernek ve Vakıfların Üyelerine Güncel Mevzuatla İlgili Eğitimler
 • Mali Mevzuatta Ortaya Çıkan Yeni Uygulamaların Eğitimleri

ShowTürk Sektörel Başarı Programı Röportajımız

Muhasebe ; bilim, sanat ve bilgi sistemidir.
murat-tasdelen-blog
Murat taşdelen
Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi
1
Mesajınızı buradan iletebilirsiniz.
Keynes Muhasebe Denetim Danışmanlık
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz ?